با مجوز رسمی از وزارت بهداشت

پروتز گونه : با تزریق ژل و چربی و جراحی کاشت گونه

مشاوره-تلگرام
tamas++-new