دارای مجوز رسمی از ورازت بهداشت

روش پاک کردن تاتو و خالکوبی با لیزر:مزایا،عوارض و هزینه