دارای مجوز رسمی از ورازت بهداشت

راه و روش بزرگ کردن سینه با عمل جراحی و تزریق چربی