دارای مجوز رسمی از ورازت بهداشت

درمان ژنیکوماستی (بزرگی سینه در مردان)