دارای مجوز رسمی از ورازت بهداشت

درمان افتادگی سینه با لیفت و بالا بردن:راه و روش،عوارض و هزینه